Vacatures

Onderstaande vacatures zijn beschikbaar bij onze sportvereniging. 

Mocht je interesse hebben, kun je een reactie sturen naar info@voshandbal.nl.

Vacature naam   Voorzitter 
Omschrijving   Bestuursvergaderingen voorzitten en de taken die daarbij horen.
    Contact en overleg met De Bataaf
    Diverse voorkomende taken
Tijd   Gemiddeld ongeveer 4 uur per maand (wisselend)
     
Vacature naam   Secretaris
Omschrijving   O.a. facturatie contributie in Club Collect, bestuursvergaderingen notuleren, mailbox bijhouden en mails schrijven,
    in overleg met bestuur
    VOG opvolgen 
    Diverse huurfacturen opmaken, ongeveer 1 uur per seizoen
Tijd   Wekelijks mailbox bijhouden
    1x per 6 weken bijwonen Bestuurvergadering
    1x per jaar contributie factureren via Club Collect, ongeveer 5 uurtjes
     
Vacature naam   Materiaalbeheerder
Omschrijving   Onderhoud / opruimen materiaal ballenkast buitenveld en kast in sporthal.
    Tevens verantwoordelijk voor ophalen en brengen materiaal van en naar sporthal en veld.
Tijd   1 uur per maand
     
Vacature naam   Contactpersoon Sportservice
Omschrijving   Contacten met Sportservice, vwb nieuws, acties, clinics bij scholen, Buurtsport Halfweg.
Tijd   1 uur per maand
     
Vacature naam   Trekker (jeugd) scheidsrechterscursussen
Omschrijving   Organiseren van (2) jaarlijkse scheidsrechterscursussen.
    Het opstarten van verplichte 'regelcursus' 
Tijd   2x per jaar piekmoment van 6 uur
     
Vacature naam   Organisator Grote Clubactie
Omschrijving   Loten kopen/boekjes uitgeven en innemen/alle loten op website ingeven.
Tijd   Periode aug. tm nov. totaal 10 uur
     
Vacature naam   Kleding beheerder
Omschrijving   Bij nieuwe teamsponsor, trainingspakken bestellen, laten bedrukken, naar het team.
    Hummelsite promoten, dat leden daar kopen (Vos krijgt daar een % van).
    Begeleiding reparaties/vervanging kleding
Tijd   1x pr 2 maanden 1 uur
     
Vacature naam   Media begeleider
Omschrijving   Aanspreekpunt vanuit leden naar Website- en Facebook beheerder. 
    Alsook verzenden kaarten, stukjes in krant, het maken van flyers voor Website en FB etc.
    Evt aangevuld als Facebook beheerder
    In samenspraak met websitebeheerder.
Tijd   Tijdens activiteiten piekmomenten (muntjesactie bv)
    daarnaast 1x per week 1 uur
     
Vacature naam   Organisator Schoolhandbal
Omschrijving   Scholen aanschrijven, toernooiprogramma maken, bekers etc kopen, kantine bezetting en scheidsrechters regelen.
Tijd   2 dagen werk per seizoen
    1x per jaar piekmoment
     
Vacature naam   Stagebegeleider
Omschrijving   Wens is stagiaires van het SIOS bij VOS te laten helpen, hiervoor is begeleiding nodig.
Tijd   nb
     
Vacature naam   Vrijwilligersadministratie
Omschrijving   Geheel opzetten, inventariseren, vacatures invullen
    Aanspreekpunt voor de Commissies en als er activiteiten ingevuld moeten worden.
Tijd   Opzetten, tijd niet bekend
    Daarna kan er wekelijks actie gewenst zijn, maar kan in stille periodes ook niets zijn
     
Vacature naam   Activiteitencommissie
Omschrijving   Trekker, die de leden van deze commissie kan aansturen, motiveren, vergaderingen voorzit.
Tijd   1x per 2 maanden vergadering
    Einde van het jaar Piekmoment
    Buitenseizoen (april t/m juni) wat drukker, dan 1 uur per week
     
Vacature naam   Aanspreekpunt enerzijds tussen Trainers-Coaches en Bestuur
    (voorzitter, penningmeester, secretaris en Sub-bestuur)
Omschrijving   Allerlei zaken en hand en spandiensten
    Liggende zaken oppakken
Tijd   om de week 2 uur
Postadres
  • Vos Handbal
    Dennenlaan 162
    1161 CV Zwanenburg
  • NL68RABO0118301292
  • RABONL2U
  • 40597267
Speellocaties

Buiten speel locatie

Buitenveld van s.v V.O.S.: ingang Venenweg t/o 43 1161 AK Zwanenburg

Binnen speel locatie

Sporthal de Sporthoeve van s.s. V.O.S.: Sporthoeve Snelliuslaan 1, 1171 CZ, Badhoevendorp