Verhuizing nieuws

26 augustus 2015
Verhuizing nieuws

Woensdag 19 augustus werd hierover een informatiebijeenkomst gehouden in de kantine van de Bataaf aan Kinheim. Daarbij werden de plannen van de vijf betrokken verenigingen en organisaties gepresenteerd. Het gaat om handbalvereniging VOS, wielervereniging HSC De Bataaf, skeelerclub Zwanenburg, IJsclub Zwanenburg en de stichting Feestweek Zwanenburg-Halfweg. De plannen zien er in grote lijnen als volgt uit: aan de zuidzijde van de kantine van HSC De Bataaf wordt van asfalt een handbalveld aangelegd voor handbalvereniging VOS. Direct daarnaast komt een verhoogd en verhard terrein van ongeveer 100 bij 75 meter. Dit kan door de stichting Feestweek Zwanenburg-Halfweg worden gebruikt als evenemententerrein. Ook kan dit terrein worden gebruikt als parkeerterrein voor ongeveer 150 auto's. Door het verharden en het ophogen van een deel van het terrein kan de ijsclub er in de winter een ijsbaan van maken door het op te spuiten. Er is dan minder vorst nodig voor de ijsvorming dan bij een natuurijsbaan. Verder wordt er gekeken naar het inkorten van de skeelerbaan en een ontsluiting van het terrein aan de zuidzijde.

Om de plannen te kunnen realiseren is een aanvraag ingediend bij het Schipholfonds. Uit een eerste reactie zou blijken dat men positief staat tegenover deze plannen. De initiatiefnemers hebben de ambitie om de plannen tussen oktober 2015 en maart 2016 te realiseren.

Lees op dichtbij.nl meer over de verhuizing.