Protocol Covid-19

8 september 2020
Protocol Covid-19

Protocol Covid-19

VOS hanteert de richtlijnen van het RIVM, hieronder de voor ons meest belangrijke en noodzakelijke beslissingen.

__________________________________________________________________________

Als een lid of een gezinslid van 1 huishouden getest wordt op Corona, blijft het lid thuis totdat de uitslag bekend is.

Als een lid of gezinslid van 1 huishouden positief getest wordt op Corona, blijft het lid thuis in quarantaine volgens de richtlijnen van de GGD welke met het gezin besproken wordt.

Heeft een lid getraind of gehandbald met een positief getest lid, dan wordt dit door de GGD uitgezocht en wordt ieder lid die in aanraking geweest is met het positief geteste lid door de GGD op de hoogte gesteld. Volg dan ook de richtlijnen van de GGD.

Het bestuur van VOS zorgt voor een inschrijflijst voor de wedstrijd dagen. Iedereen dient zich te registreren. Volg ten alle tijden de aanwijzingen op en rond het handbalveld.

Bij de registratie staat desinfecteer middel. Iedereen dient zijn handen bij aankomst te desinfecteren.

Het bestuur van VOS zorgt ervoor dat er een duidelijke route aangegeven wordt rondom de kleedkamers en handbalveld. Volg te allen tijden deze route.

De kantine zal dit buitenseizoen niet in gebruik genomen worden. Op zondag 6 september zal alleen voor de wielerclub de Bataaf de kantine geopend zijn. VOS zal hier geen gebruik van maken.

Er wordt in de rustpauze niet van Dug-out gewisseld

De couches dienen voor, tijdens de rustpauze en na de wedstrijd de bal te ontsmetten.

De thuisspelende en uitspelende teams kunnen alleen voor aanvang van de wedstrijd gebruik maken van de kleedkamers. Er kan na de wedstrijden niet gedoucht en omgekleed worden. Volg ten alle tijden de route van de kleedkamer zoals aangegeven. In de kleedkamers zijn alleen de spelers en coach van het team aanwezig. Dus geen ouders/supporters. De spelers nemen hun spullen mee naar het handbalveld. Er blijven geen spullen achter in de kleedkamer.

Ons streven is dat er zo weinig mogelijk ouders/supporters aanwezig zijn tijdens de wedstrijden. De ouders/supporters mogen alleen langs het veld staan op de aangegeven plekken. Zij mogen daar pas gaan staan als het kind op het veld aanwezig is. Houdt hierbij altijd de 1,5 meter afstand. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter. Mocht er gehandhaafd worden en is de afstand niet goed genoeg is de boete voor een ieder zelf. VOS zorgt voor voldoende aanwijzing rondom het handbal veld, dus is niet verantwoordelijk voor deze boete.

De spelers dienen voor en na de wedstrijd ten alle tijden 1,5 meter afstand te houden van de scheidsrechter. Tijdens de wedstrijd zal de scheidsrechter hier zelf proberen zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Iedere speler dient zijn eigen bidon mee te nemen.

Begroeten en bedanken voor en na de wedstrijd kan, echter dient ook daar weer 1,5 meter afstand gehouden te worden van de scheidsrechter.

Na de wedstrijd dienen alle spelers en ouders/supporters direct het veld te verlaten via de aangegeven looproute.

 

BIJ KLACHTEN BLIJF JE THUIS, INFORMEER ZO SPOEDIG MOGELIJK JE COACH EN NEEM GEEN RISICO!!!

 

ROUTE:

Vanaf de parkeerplaats dient men zich eerst te registreren bij de “extra” kleedkamers op de parkeerplaats. Daar staat ook desinfecteer middel. Iedereen dient zijn handen daar te desinfecteren.

Achter de “extra” kleedkamers om dient iedereen via de wielerbaan naar de openslaande deuren te lopen.

De spelers lopen de route langs het ballenhok naar de kleedkamers. Na het omkleden (en met spullen) vanuit de buitendeur linksom voor de kantine langs naar het veld.

IEDEREEN VOLGT TEN ALLE TIJDEN DE PIJLEN EN EVENTUELE BORDJES VAN DE AANGEGEVEN ROUTE!!!

 

Bovenstaande punten moeten er voor zorgen dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is.

Samen moeten wij er voor zorgen dat verspreiding van het virus wordt tegengegaan en zo kunnen wij toch onze sport blijven uitoefenen.